חיפוש

בשיעור הרב תמיר מעיין בפרשיית פרה אדומה, עומד על הפרטים שבה ובא לבאר את עניינה מתוך השוואה למצוות עגלה ערופה ולפרשיות מקבילות נוספות.

הרב תמיר גרנות 03.07.19

צפו בשיעור