חיפוש

הרב תמיר בשיעורו מציג השוואה בין האופן בו מתואר החטא בפרשת שלח לעומת אופן הצגת החטא על יד משה בנאומו אצלנו בפתיחת ספר דברים

הרב תמיר גרנות 05.07.21

צפו בשיעור