חיפוש

בשיעור הרב תמיר הראה את היחס וההבדלים בין קדושת ישראל שמתבטאים בקדושות הגוף והאכילה לעומת קדושת כהן הדיוט בקדושת הגוף, האכילה וקדושת הבית שלו. בנוסף הרב הביא את קדושת כהן גדול ביחס לקדושות האחרות.

הרב תמיר גרנות 28.04.21

צפו בשיעור