חיפוש

הרב תמיר גרנות מציג את המופעות השונים בתורה של מצוות השדה: פאה, לקט ושכחה. ומתוך בחינת ההבדלים השונים בין הציווים הרב תמיר מציע פרשנות לסיבה שציווי על מצוות אלו חוזר על עצמו באמצע פרשיית המועדות שבפרשה.

הרב תמיר גרנות 08.05.19

צפו בשיעור