חיפוש

בשיעור על פשט פרשת השבוע, הרב תמיר שואל ומסביר, מה קורה בין הציווי הראשון על משה לעלות להר נבו בפרשת פנחס, לבין הציווי הנוסף בפרשת וילך והאזינו. על העברת ההנהגה ליורשו יהושוע, ועל הנאומים והברכות שמשה רוצה להספיק לפני לכתו.

הרב תמיר גרנות 02.10.19

צפה בשיעור