חיפוש

לכבודם של שער אגדה ולכבודו של מורנו הרמב"ם התכנסו רבני הישיבה לרב-שיח מעמיק על דרכי הספר וחשיבותו לידיעת ה' בפרט ועל מקומו של לימוד הגות חכמי ימי הביניים בכלל.

רבני ישיבת אורות שאול 17.01.19

צפו בשיעור

שער אגדה בישיבה סיים בלימוד מקיף ומעמיק את ספר "מורה נבוכים" בו פורש הרמב"ם את משנתו ההגותית. לכבודם של שער אגדה ולכבודו של מורנו הרמב"ם התכנסו רבני הישיבה לרב-שיח מעמיק על דרכי הספר וחשיבותו לידיעת ה' בפרט ועל מקומו של לימוד הגות חכמי ימי הביניים בכלל.