חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

כתב מסילת ישרים בפרק יא "והנה מי שיש לו מוח בקדקדו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה אם דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה? ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור אף איסור המאכל כבר בארנו, שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם כן מי איפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה נאמר (משלי כג): ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. שאלתי על דברי המסילת ישרים הרי בחולין י: למדנו שחמירא סכנתא מאיסורא,

תשובה

שלום וברכה


הבה נבחן ביחד את הדברים, ונראה כי למעשה הם אומרים את אותו הדבר.

סכנתא חמורה מאיסור. ועל כן, צריך להיזהר מסכנות יותר מאשר מאיסורים.

וזה מה שכתוב במסילת ישרים: אם אדם רוצה להתחזק בשמירת איסורים, ידמה לעצמו שמדובר בדבר ארסי (סכנתא), שהיא חמורה יותר בעיניו, ועל כן הוא לא יקל על עצמו באיסורים, כמו שהוא לא יקל לעצמו ברעל.


כל טוב ויישר כוח על השאלה