חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב, האם מותר לטעון את הטלפון בעבודה רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


אני מבין שהשאלה עוסקת בשימוש בחשמל לצרכים פרטיים.

הדבר הטוב ביותר כמובן הוא לשאול את המעביד.

אם זה לא אפשרי - יש בהלכה מצבים בהם מותר להניח כי דעת הבעלים מוחלת על כך.

וזה באמת מה שמקובל להלכה בנושא זה - בשל העובדה שמדובר בהוצאה זעירה ובצורך מוכר של העובדים - מותר להניח כי הבעלים מוחלים על כך.


כל טוב