חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב, האם מותר להצביע למפלגה שבמצעה היא מסכימה למסור שטחים. הנימוק מאחרי הצבעה למפלגה זו הינו החשש כי במידה ולא נמסור שטחים אנו עלולים להגרר בעתיד למדינה דו לאומית ולאיבוד הצביון היהודי של המדינה בהקשר לכך יאמר כי זה חשש זה הינו חשש כללי כאשר מידת סבירותו אינה ברורה למצביע, ברם נוכח תחושת המצביע כי התוצאה של אובדן המדינה היהודית היא כה קשה, עד שהוא חושב שהמנעות מאותה תוצאה (אפילו אם הסבירות לה נמוכה, אך כאמור לא ניתן להעריך את הסבירות) עדיפה מהתוצאות הקשות אף הן של מסירת שטחים יש לציין כי התחושה של המצביע הינה שמסירת השטחים לא בהכרח תביא לשלום או להצלת חיי אדם, אז שיקול ערך החיים (לפחות בטווח הישיר) אינו מהווה שיקול בעניין רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


בוודאי שמותר, אם אלו הסיבות.

אין בדברים תמיכה כלשהי או התנגדות כלשהי לעצם הדעה, אלא רק קביעה שבוודאי שמותר מבחינה הלכתית להצביע מסיבות אלו עבור מפלגה שתתמודד עימן.כל טוב