חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

בס”ד שלום הרב, לפני כמה שנים נדרתי נדר, התחרטתי ובעקבות שאלת רב הלכתי לעשות התרת נדרים. במהלך ההתרה פירשתי את הנדר ואמרתי שאני מתחרט, ולאחר מכן אמרתי לשלושה את נוסח ההתרה שבסידורים והם ענו מותר וכו’. בעקבות לימוד הסוגיה לאחרונה שמתי לב שלא היה תהליך של פתיחת פתח מצד מי שפירשתי לו את הנדר, ורציתי לשאול האם עלי לעשות התרת נדרים חדשה בגלל זה, ואם כן מה בדיוק צריך להקפיד שיהיה בה? תודה רבה

תשובה

שלום וברכהיישר כוח על השאלה.

יש לחלק בין שני עניינים:

ראשון בהם הוא ההלכה הקובעת שעל הרב לפתוח בחיפוש פתח או חרטה על הנדר. בזה אתה צודק.

ברם, אין התניה שאם הייתה התרה בלי זה - הנדר לא הותר.

לפיכך, אין חובה לעשות התרה מחדש.כל טוב ונעם