חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב, בסיום פרשת וישלח ישנה רשימה של מלכי אדום וככתוב "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל" (פרק לו פסוק לא) מיהו המלך? האם שאול? האם דוד או מלך ישראל אחר שכבש את אדום (למיטב זכרוני אני סובר שזה היה דוד)? אם כן, מדוע התורה טרחה לתת רשימה כה מדוייקת לעתיד לבוא של מלכים ומדוע זה כה חשוב גם לעניות לדעתי, זה לא כ"כ דרכה של תורה לתת נבואות כה מדוייקות עד לרמה השמית של הארוע (בנבואה על החורבן היא לא מציינת את שם המלך האחרון של יהודה או איזו אומה תחריב)  ולמה דווקא כאן האם משה? אם כן, מדוע רק שם מתייחסים למשה בכינוי מלך (אני חושב שאין עוד התייחסות פרט לפסוק "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל" שאולי מיחס לקב"ה)? היה ניתן לכתוב לפני צאת ישראל ממצרים למשל? ושוב, מדוע להקדיש כ"כ הרבה פסוקים לעניין אני מניח שיש פרשנויות שונות לעניין אודה על פרשנותו של הרב רוב תודות

תשובה

שלום וברכה

 

שאלה זו נידונה הרבה בדברי הפרשנים.

חלק כתבו שמדובר במשה רבנו, לאור "ויהי בישורון מלך";

חלק כתבו שאלו דברי נבואה;

ראב"ע שלא נרתע במקומות אחרים לכתוב על האפשרות שדברים נכתבו לאחר מות משה – כאן מנהל מאבק נגד התפישה הזו.

ולכן, לאמתו של דבר אין אנו יודעים למי הכוונה, ונראה לי כי השאלה יותר גדולה מהתשובה.

 

לגבי החשיבות –

גם כאן הדברים תלויים בפרשנות. נראה לי כי התורה ממשיכה להדגיש כי על אף העובדה ש"והייתם לי סגולה מכל העמים" נאמר לעם ישראל בלבד, גם הקשורים באופן אחר לאברהם אבינו – עמון, מואב, אדום, ישמעאל – זוכים להתייחסות בתורה. הדבר מדגיש את העובדה שבד בבד עם "כל העולם מעבר אחד ואברהם אבינו מעבר אחר" יש גם יסוד אנושות על הרצף (כשלמדנו מסכת חולין מצאנו 27 שלבים מהכהן הגדול ועד לעמלק), ויש בכך חשיבות מרובה לגבי תפישת "צלם אלוהים" ומבנה האנושות.

 

כל טוב ויישר כוח על השאלה