חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום וברכה כבוד הרב שליטא לפניך דברי הרד״ק ביחזקאל פרק ג-אינני חושב שירדתי לסוף דבריו (באפור) על ההנהגת והשגחת הבוב״ה. אשמח לשמוע דעתך תודה פנחס רד״ק, פרק ג, כ״ב ותהי עלי שם- בתל אביב וצוהו לצאת אל הבקעה והראהו שם הכבוד כמו שהראהו על נהר כבר כי הבקעה מקום טהור יותר מתל אביב שהיו יושבים שם בני אדם ושנה לו פעם אחר פעם להשכילו ההשגחה וההנהגה ועוד כי באותה הבקעה שבה נבנתה בבל החל והראהו שם השגחתו בברואים שבלל שם שפתם ובטלה שם מחשבתם ובאמרו ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר לא הוצרך לפרש ולפרוט דברי המרכבה:

תשובה

אנסה לבאר כמידת יכולתי:

רד"ק מבקש לבאר למה יש לצאת לבקעה על אף שקודם לכן כבר התגלה אליו דבר ה' בתל אביב.

הסבר ראשון שהוא מציע: בקעה באופן כללי היא מקום טהור יותר, וטוב לקבל את הנבואה פעם אחר פעם כדי להשכילו.

הסבר שני: אין מדובר בבקעה באופן כללי, אלא בבקעה ספציפית, הנושאת בחובה מסר ייחודי: כאן בלל ה' את שפתם ובטל את מחשבתם, וממילא יחזקאל מקבל דווקא בבקעה הזו שיעור אלוהי על הנהגת הקב"ה, ועל העובדה שהוא משגיח על העולם ומנהלו.

ובבקעה הוא ראה את אותו מחזה מיוחד שהוא ראה כבר בנהר כבר, אלא שהדבר לא נכתב, כי אין צורך שוב לפרש ולפרט.


האם קבלת תשובה לשאלתך ?


כל טוב