חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

האם אפשר להגיד שרבי נחמן (אומן) זה גובל/תחום אפור של עבודה זרה?

תשובה

שלום וברכה

 

משעה שלימדו אותנו חכמים שיצר עבודה זרה יצא בית קודשי הקודשים - הם לימדו אותנו כי כל דבר הקשור באמונה בריבונו של עולם הוא גבולי מאוד. 

וככל שעבודת האלוהים היא עוצמתית יותר - כן אורבת הסכנה הגדולה של המעבר לעבודה זרה.

כך כבר הסביר ריה״ל את חטא העגל.

וכך הדבר נכון לאורך הדורות כולם.

לומר כי אומן זו עבודה זרה - זו הפרזה גדולה מאוד. נראה לשון הרע.

לומר כי אומן עלולה להפוך לעבודה זרה - זו אמת. כמו דברים רבים אחרים.

ולכן צריך להיזהר.

דווקא בשל העוצמות הגדולות.

לפני שנים רבות כתבתי על כך חוברת שלמה: ״בין משכן לעגל״

https://www.ypt.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%9C%D7%95/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9C

 

אינני יודע אם היא עוד נמצא בשוק, אבל שם אני דן בסוגיה זו.

 

כל טוב וחג שמח