חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

מנחה קבוצת 929 ירושלים- ראשית כל יישר כחך הרב מאזין לשיוריך בספר יחזקאל בשמחה השאלה-האם סדום לא נכנסה ל״ברית״ במסגרת ז׳ מצוות של בני נח בכבוד רב פנחס

תשובה

שלום וברכה

שני כיוונים עולים מתוך השאלה החשובה שלך:

א. לא ברור האם כלומדי תנ"ך אנו מכניסים כבר את מה שכתוב לתוך המסגרת המצוותית של שבע מצוות בני נוח, או שאנו לומדים פשוטו של מקרא, שלא מיסד את המצוות ברשימה מסוימת, אלא נכתב כדברי תורה סיפוריים, שמהם עולה תפישה רוחנית ומוסרית עמוקה. אדגיש כי הסיפור הוא רק הסגנון, והעיקר הוא כמובן המהות. כך כתובה התורה, וכך אנחנו קוראים את הדברים.

ב. גם אם נקרא את הדברים לאור ז' מצוות בני נוח - צריך להיזהר מלהכניס כל דבר תחת אחת הקטגוריות, שהלוא ביסודו של דבר אפשר להכניס את כל תרי"ג מצוות תחת שבע מצוות בני נוח (למשל: מצוות ציצית, היא כנגד "ולא תתורו אחרי ללבכם (זו מינות)", וכן על זה הדרך). לכן קשה לטעון שאי-הכנסת אורחים היא פגיעה בשבע מצוות בני נוח.


כל טוב ושוב יישר כוח