חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

האם לרב יש איזה המלצה שלגבי צורת לימוד/ חזרות שיעילה כדי לזכור את הנלמד (בבקיאות כמובן)? אני נוהג ללמוד מסכתות בהרבה זמן כדי לעשות חזרות ולא לשכוח אבל הרבה פעמים זה כבר משעמם אותי לחזור ולחזור ולא להתקדם. מה עדיף, ללמוד בצורה הזאתי או לוותר קצת על העניין של הזיכרון כדי לחזק את החיות והעניין?

תשובה

שלום וברכה


שאלה זו מטרידה את כל העוסקים בלימוד, ובמשך הדורות ניתנו תשובות אין-ספור לה, על ידי לומדים שונים.

הדבר מורה על כך שכנראה אין תשובה אחת נכונה שמתאימה לכולם, ושהדבר שונה מאדם לאדם.

מה אני מציע לעשות ?

אני מציע שהחזרה לא תהיה ללמוד עוד פעם.

אלא ניסיון לענות על השאלה "מה ביסודו של דבר למדתי מהסוגיה".

כלומר: תמצות הנלמד.

היכולת לומר מה היה הנושא, איך הוא מתקשר לנושאים רחבים ממנו, מה הטיעון המרכזי של הסוגיה (מה היה העולם חסר אילו הסוגיה הזו לא הייתה קיימת), מה חידשה הסוגיה עצמה, מה היו הדעות העקרונית בה, וכדו'.

וככל שנתרגם את הסוגיה הנלמדת כסוג של פרוטוקול, לארגון מסודר של תכניה וחידושה - נראה לי שייקל לזכור אותה הרבה יותר.


אין טעם של ממש להתקדם ולא לחזור. הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר.


כל טוב, בהצלחה, ואשמח להמשיך לדון בסוגיה חשובה זו