חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב, מה נכון לעשות בנפילת אפיים שמתפללים בחוץ ללא כסאות? להמשיך לעמוד? לרדת לעמידה שפופה? להשען בעמידה על הקיר? להניח את הראש באופן סמלי בין הידיים ולהאשר בעמידה? לנהוג כמו מרבית הציבור באותו מקום? האם התשובה משתנה כאשר המתפלל הינו שליח ציבור רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


מנוסח הרמב"ם עולה כי הישיבה בתחנון היא מהותית: "...ואחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב".

לכן, אם לא יושבים את צורך לעשות דבר מה מיוחד, וכדאי לנהוג לפי מה שנוהגים במקום.


כל טוב