חיפוש

בשיעור, הרב איתמר אלדר מלמד את פרק ט' בדניאל ומבחין בין שני חלקי התפילה של דניאל: הוידוי והבקשה. דרך עיון בפסוקי התפילה הרב איתמר מציע אבחנה בין שני סוגי התפילות והמשמעות שלהם בתפליתו של דניאל. הרב איתמר מדבר על משמעות החזון שבסוף הפרק ועל ההוספה שלו על גבי החזונות הקודמים.

הרב איתמר אלדר 02.08.19