חיפוש

שודר בתקופת הקורונה בשיעור זה ד"ר יושי פרג'ון מציג את הקושי בהבנת פרק קי''ד בספר תהלים מפאת אורכו הקצר, ובאמצעות פרשנים קדומים ומודרנים ודקדוקים לשוניים יוצר מהלך המסביר את המסר אותו בא הפרק להביע.

ד"ר יושי פרג'ון 28.03.20

צפו בשיעור