חיפוש

ביחסי האדם והאלוהים ניתנה יכולת לאדם לעצב ולהשפיע על ההיסטוריה שתלך בכיוון אחר מהתוכנית האלוקית לטוב ולמוטב; מפת ההתנחלות הסופית לעומת מה שהובטח מתחילה היא רק אחת מהפעמים שניתן לראות את מימוש העיקרון הזה בתנ"ך.

הרב יובל שרלו 26.08.21

צפו בשיעור