חיפוש

במסגרת יום העיון התלת ישיבתי בנושא "בין א-להים ואדם" מציג דוד בן מיכאל עורך הספר 'סמוכים לעד' שיצאה בהוצאת ישיבת פתח תקוה את התזה העומדת מאחורי הספר. הספר בא על גבי משנתו של הרב יואל בן נון הטוען כי נאום המצוות בספר דברים בנוי על פי סדר עשרת הדיברות. בספר, מאמרים העוסקים במצוות אשר לא מתאימות לתזה של הרב יואל ומבקשים ליישב גם אותם עם משנת הרב יואל.

הרב יואל בן נון 13.10.12

צפו בשיעור