חיפוש

הרב יובל שרלו מלמד את פרקים יא-יב בספר ירמיה. הנבואה מתארת את הפרת הברית מצד עם ישראל. מה היא הברית הזאת? במה שונה הברית עם עמ"י מאשר עם שאר הגוים? מה תגובת ירמיה לנבואת החורבן.

הרב יובל שרלו 20.02.12

צפו בשיעור