חיפוש

חבורת ספר מלכים לומדת באופן קבוע אחת לשבוע באופן כרונולוגי ברצון לראות את דרכם של מלכי עם ישראל וללמוד את תורתם

הרב יובל שרלו 11.02.21

צפו בשיעור