חיפוש

בשיעור הרב סיכם את הלימוד במהלך כל השנה, ואת המבט הרעיוני על הנביא.

08.07.21

צפו בשיעור