חיפוש

חבורת ספר מלכים לומדת באופן קבוע אחת לשבוע באופן כרונולוגי ברצון לראות את דרכם של דוד ושלמה וללמוד את תורתם

הרב יובל שרלו 15.09.20

צפו בשיעור