חיפוש

חבורת ספר מלכים לומדת באופן קבוע אחת לשבוע באופן כרונולוגי ברצון לראות את דרכם של מלכי עם ישראל וללמוד את תורתם

הרב יובל שרלו 26.11.20

צפו בשיעור