עלות חודשית- 3000 ש"ח, עלות שנתית 36,000 ש"ח.

3000 ₪

הקדש טלפונית - 07-33822095

עם שנים, לשמחתנו תלמידנו מתחתנים וממש יכים לחבוש את ספסל הלימודים בישיבה. האברכים בישיבה מהווים את חוד החנית של לומדי התורה. למען הצלחתם אנו מסייעים להם במלגת לימודים.
עזרו לנו לעזור להם.