בקבות מעבר הישיבה למשכנה החדש, בתל אביב, ורגע לפני התפרצות הקורונה, הישיבה יצאה לקמפיין גיוס המונים.

מיקום: ישראל מסלנט 24 10.02

בתחילת שנת התש"ף, ישיבתינו עברה מרעננה לדרום תל אביב במטרה להפיץ בה תורה, לעזור לקהילה ולחזק את הגרעין התורני בשכונה.
בנוסף ללימודים התורניים במסגרת הישיבה, תלמידי הישיבה גם מתנדבים בלימוד עם ילדים ואנשים מהשכונה, עוזרים לנוער בסיכון, נפגשים עם זקנים מהשכונה, מחלקים מזון לנזקקים וכו' וכו'...

עם זאת, ישיבה בתל אביב היא בעלת עלויות גבוהות מהרגיל ולכן הישיבה יצאה בקמפיין לגיוס תרומות.


המטרה של הישיבה היתה לגייס חמישה מיליון שקלים. עם סכום זה הישיבה תכננה לקנות שתי דירות שממש נחוצות להרחבת הפנימיות ולשפץ את בית המדרש.
בעקבות כל זאת, כל תלמיד לקח על עצמו לגייס כ- 10,000 ש"ח לישיבה.