א' אלול התשע"ט - #התחלנו

מיקום: ישיבת אורות שאול תל אביב 01.09