על היחס למחלוקות ביהדות

נכתב ע”י הרב יובל שרלו תשע"ג 2012

הוצאת תבונות
אלון שבות תשס"ח
127 עמודים
גודל 13x21 ס"מ
כריכה רכה

אזל מהמלאי

תיאור

 

שאלת טיבה ומהותה של המחלוקת בהלכה היא מהנושאים שהעסיקו ואתגרו את הוגיה הגדולים של היהדות לאורך הדורות. נושא זה, המשיק הן לתחום מחשבת ההלכה והן לתחומה של מחשבת ישראל במובן הרחב יותר, שימש קרקע פורייה לעיון מעמיק ביסודותיה של תורת ישראל ורוחה. מגמתו העיקרית של הספר שלפנינו איננה לפרוס ולנתח את סוגיית המחלוקת מן הבחינה הלמדנית והאקדמית, אלא להתמודד עם הבעיה הרוחנית, הקיומית והציבורית שמעוררת תופעת המחלוקת, הן בקרב לומדים צעירים והן בקרב הציבור הנאמן להלכה באופן כללי. ספר זה, המבוסס על שיעורים שהעביר הרב יובל שרלו בבית המדרש לנשים במגדל עֹז, מתמודד עם הסוגיה תוך עיון במקורותיה היסודיים בחז"ל ובראשונים, אך יחד עם זאת שואף לכוון ולהדריך את האדם הניצב בפני דילמות הלכתיות ורוחניות כאן ועכשיו. הרב יובל שרלו, בוגר ישיבת הר עציון, מכהן כראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה. הרב שרלו עוסק גם במגוון רחב של סוגיות חברתיות וציבוריות העולות על סדר היום של הציבור הדתי-לאומי בפרט ושל המדינה והחברה הישראלית בכלל.
 
מבוא
פרק ראשון: המחלוקות כתאונה
פרק שני: כל דבר ודבר אי-אפשר שלא יהא בחינה יותר
מאחת לדבר אחד
פרק שלישי: 'אלו ואלו' בתורה שבכתב – משנת הרב ברויאר
פרק רביעי: מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה
פרק חמישי: 'אלו ואלו' במשנת הרב קוק
פרק שישי: עשה אזנך כאפרכסת
פרק שביעי: לא נמנעו
פרק שמיני: המשמעות הציבורית של המחלוקת
פרק תשיעי: עשה לך רב
פרק עשירי: והלכה כבית הלל
פרק אחד עשר: הקנאות המכלילה
ביבליוגרפיה מקוצרת