שאלות ותשובות בענייני תוכנית ההתנתקות

נכתב ע”י הרב יובל שרלו 2010

הוצאת ידיעות ספרים

2010

296 עמודים

אזל מהמלאי

תיאור

 

בחודש אב תשס"ה (2005) יצאה לפועל תוכנית ההתנתקות, בעקבות החלטת הממשלה על נסיגה חד-צדדית מיישובי גוש קטיף וצפון השומרון. עקירת גוש קטיף היתה אחד האירועים הדרמטיים, הכואבים והשנויים ביותר במחלוקת בחברה הישראלית, וכך היא באה לידי ביטוי באמנות, בספרות ובעיתונות. בשנים האחרונות נוספה סוגה חדשה לשיקוף המציאות, בעיקר בקרב הציבור הציוני-דתי, והיא אתרי השו"ת (שאלות ותשובות) באינטרנט. אתרים אלה מהווים מקור כפול: הם חושפים הן את עמדות הציבור הפונה בשאלותיו אל הרב, והן את עמדות הרב המשיב. ספר זה הוא כינוס של שאלות נבחרות שנשאל הרב יובל שרלו ושל התשובות שהשיב כפי שפורסמו באתר האינטרנט של "מורשת", בעקבות תוכנית ההתנתקות. הספר מציע כלים נוספים למי שמבקש לפענח את שאירע בהתנתקות ואת השלכותיה וכן את העמדות המגוונות והמורכבות בציבור הציוני-דתי. חשיבות יתרה נודעת לספר זה בשל האפשרות שאין מדובר באירוע היסטורי בלבד, אלא בקידום של תהליכים שונים בעתידה של מדינת ישראל. הרב יובל שרלו (1957), הוא ראש ישיבת ההסדר בפתח תקוה. פוסק ופעיל ציבורי בולט בזרם הדתי-לאומי. הרב שרלו עוסק במגוון תחומים כפובליציסטיקה ופוליטיקה, חבר בארגון רבני צֹהר ובפורום תקנה, ובמסגרת עיסוקו באתיקה רפואית כיהן ומכהן בוועדות שונות של משרד הבריאות. משיב לשאלות רבות באתרי אינטרנט שונים, ועמדותיו מייצגות זרם מרכזי בציונות הדתית.