פרקים בעבודתו הפנימית של הראי"ה קוק

נכתב ע”י הרב משה (מומי) פאלוך התשפ"ד 2024

שם ההוצאה: מוסד הרב קוק

תשפ"ד 2024

לקנייה מאתר מוסד הרב קוק

אפשר לקנות את הספר דרך בחנות הספרים גיטלר בבני ברק (רח' שלמה המלך).

אפשר לקנות את הספר באיסוף עצמי מגבעת שמואל

לפרטים: 0506367891

תיאור

האם הייתה לרב קוק דרך מיוחדת בעבודת התפילה? מה חשב על מחלוקת החסידים והמתנגדים?
האם האמין שיש לכל אדם נפש בהמית? כיצד השפיעה המחשבה ההיסטוריוסופית שלו על
עבודת המידות?
ספר זה עוסק בעבודת ה' הפנימית שהתווה הראי"ה קוק – בתפילה, בלימוד תורה, בתיקון
המידות, בקדושת האכילה ועוד. הטענה השוזרת את פרקי הספר היא שהאמונה־הכרה הרוחנית
ִשהתווה הרב, "האמונה האידיאלית" כפי שנכנה אותה בהמשך הספר, עומדת בבסיס עיצובן
וגיבושן של דרכי עבודת ה' שמציע הרב.
ָ אמונה אידיאלית זו סבה על "קודש הקודשים" של המחשבה היהודית, על הבנת נוכחותו של
אלוהים בעולם ובאדם. אמונה זו – שתפורט ותתבאר מיניה וביה בפרקי הספר באופנים שונים –
ַ מתוארת כזיקה מ ּ תמדת בין העצמות האלוהית ובין גילוייה המגוונים המופיעים באומה, בתורה
ובמוסר האישי; הם האידיאלים האלוהיים. זיקה זו מתקיימת הן כנתון "טבעי", הן כדרישה
מוסרית־דתית שבה האדם מכונן את הנוכחות האלוהית. הכרה־אמונה זו היא ההקשר העמוק
שלתוכו ניצוקות דרכי העבודה במכלול מרחביהן. במשנת הרב, דעת אלוהים ועבודת אלוהים
ַ כרוכות זו בזו לבלי התר; ופרקי הספר מתארים ומשרטטים את דרכי העבודה הפנימית לנוכח
ִ קיומה של הכרה־אמונה אידיאלית זו בתבונתו של האדם ובל ּבו.
כתיבתו של הרב בסוגיה זו כורכת התבוננות מחשבתית־רעיונית, שפה רוחנית ומטבעות לשון
ייחודיים. את דרכו המקורית בה פילס הרב מבעד למסורות עתיקות וחדשות ובהתאם ניסח
בשפה חדשה־ישנה את ההכרה האמונית המדוברת.