הרב מאיר ליכטנשטיין

הרב מאיר ליכטנשטיין

ראש שער גמרא

בוגר ישיבת הר עציון. בנוסף להוראה בישיבה, משמש כרב קהילת 'אוהל יונה מנחם' בבית שמש ומרצה במכללת הרצוג. הרב מאיר משלב בשיעוריו עיון למדני אנליטי מדוקדק על פי שיטת בריסק, שלמד מאביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל וסבו רבם של ישראל הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, יחד עם עיון טקסטואלי בהיר תוך שימוש בשיטות פילולוגיות חדשניות.