הרב מאיר ליכטנשטיין

הרב מאיר ליכטנשטיין

ראש שער גמרא

בוגר ישיבת הר עציון ומוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל. בנוסף להוראה בישיבה, משמש כרב קהילת 'אוהל יונה מנחם' בבית שמש ומרצה במכללת הרצוג. הרב מאיר משלב בשיעוריו עיון למדני אנליטי מדוקדק על פי שיטת בריסק, אותה למד מאבותיו-רבותיו, אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל וסבו רבם של ישראל הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, יחד עם עיון טקסטואלי מדוקדק ובהיר תוך שימוש בשיטות פילולוגיות ושימוש במרחבי הידע והגישות העומדות לרשותנו כיום. הרב מאיר מדגיש בשיחותיו ובשיעוריו את המצבים האנושיים המשתקפים במקורות ההלכה, וחותר למפגש של האדם המודרני במאה ה-21 וחויותיו עם התורה.