הרב מומי פאלוך

הרב מומי פאלוך

ר"מ שיעור א'

למד בישיבות שבות ישראל, שיח ומעלה אליהו ושירת בצנחנים. נמנה עם תלמידיו של הרב שג"ר וחבר בוועד להוצאת כתביו. מלמד ולומד גמרא בדרך ייחודית, עוסק בתורות חסידיות ובכתבי הרב זצ"ל.