חיפוש

בשיעור זה, הרב דן בשאלה ההלכתית האם אדם יצא ידי חובת משלוח מנות בפורים כאשר חברו מוחל לו ולא רוצה לקבל את המשלוח. מהדיון בשאלה הזאת יוצאים עקרונות חשובים על עצם מהותו של משלוח מנות בפורים.

הרב אליהו בלומנציווג 18.03.24

צפו בשיעור