חיפוש

בשיעור הרב דיבר על עשייה ומסירות נפש כחלק מתנועת תשובה וכחלק מפעולה שמקדמת אותנו בתוכנית הגאולה. ממסירות הנפש של יצחק אבינו, למסירות הנפש של אסתר, עד מסירות הנפש של חיילינו כיום.

הרב מאיר הילביץ' 19.03.24

צפו בשיעור