חיפוש

השבוע במסגרת בית המדרש הציבורי דנו בשאלה מה היחס בין האתיקה ההלכתית למקצועית? ובעיקר סביב שאלת ניתוק חולה ממכשירי ההחייאה, ומקומה של פעולה כזאת מנקודת מבט אתית. וזאת בעקבות המקרה המצער של הילדה אלטע פיקסלר ז"ל שנותקה ממכשירי ההחייאה באנגליה.

הרב יובל שרלו 21.10.21

צפו בשיעור