חיפוש

בשיעור ניסינו לבחון את הסוגיה הזאת של חזרתו של איש ציבור שסרח לתפקיד ציבורי מהמבט התורני. מתוך חיפוש של מקור תורני עם עיקרון דומה ראינו את דינו של הכה"ג שחטא שאין קדושתו פגה ושאלנו האם נכון להשוות בבניין אב בין דין זה של הכה"ג לאיש ציבור או שיש הבדל שהרי אין את המימד הקדושתי.

הרב יובל שרלו 26.08.21

צפו בשיעור