חיפוש

בשיעור פתחנו בשאלת ביחס לתחבורה ציבורית בשבת, ומתוך כך צללנו ללימוד דבריו המפורסמים של רבי יצחק עראמה - בעל העקידה. ביחס לבעיה הגדולה של מיסוד החטאים במרחב הציבורי. לא עסקנו בשאלת רכבת הקלה בשבת, אלא למדנו את אחד ממרכיבי הדיון ואת שיטתו של בעל העקידה שמפריד בין כמות ומספר העבירות ונמנע משיקול כזה ומעל זאת דואג שלא ימוסדו החטאים בחברה. נהיה מוכנים לשלם מחיר והעיקר לא למסד את החטא.

הרב יובל שרלו 28.10.21

צפו בשיעור