חיפוש

שיעור זה הועלה כחלק מפרויקט ויהיו ידיו אמונה - תורה לחזית שבעורף, לאור מלחמת "חרבות ברזל"

הרב יובל שרלו 21.11.23

צפו בשיעור

הפיוט המלא:

י-ה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא עובד גבורתך ותמהיא שפר קדמך להחויא י-ה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא שבחין אסדר צפרא ורמשא לך אלהא קדישא די ברא כל נפשא עירין קדישין ובני אנשא חיוַת ברא ועופי שמיא י-ה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא רברבין עובדך ותקיפין מכיך רמיא וזקיף כפיפין לו יחיה גבר שנין אלפין לא יעול גבורתך בחושבניא י-ה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא אלהא די ליה יקר ורבותא פרוק ית ענך מפום אריותא ואפיק ית עמך מגו גלותא עמך די בחרת מכל אומיא י-ה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא למקדשך תוב ולקדש קודשין אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין ורחשין בירושלם קרתא דשופריא