חיפוש

בשיעור הרב מעלה את השאלה ששואל בעל קצות החושן איך אנחנו יכולים ללמוד את התורה וללמד ממנה, הרי היא כל כך נשגבה ועליונה? הרב מביא את תשובת בעל קצות החושן.

הרב יובל שרלו 05.11.23

צפו בשיעור