חיפוש

שיעור כללי במסכת בבא קמא. בשיעור הרב מתאר את הקשר המהותי בין דרשות האגדה ובין המשא ומתן התלמודי. בהבנת תכונות האש ויחידותה משאר אבות הנזיקין, ומתוך כך מגיעים לגילוי מהות חיוב בניזקי האש.

הרב תמיר גרנות 16.01.24

צפו בשיעור