חיפוש

שיעור כללי במסכת בבא קמא. בשיעור הרב דן בסוגיית היזק שאינו ניכר ועובר על סוגיות אחרות לאורך הש"ס שגם מדברות על נושא זה.

הרב תמיר גרנות 07.11.23

צפו בשיעור