חיפוש

שיעור כללי -בבא קמא. האם מותר לצפות בסרט באופן פרטי אם לא הייתה צופה בו באופן אחר? האם מותר להשתמש בחפץ אם הבעל לא מפסיד מכך?

הרב תמיר גרנות 02.01.24

צפו בשיעור