חיפוש

שיעור כללי במסכת בבא קמא בנושא "מה וכמה חייב המזיק לשלם?"

הרב תמיר גרנות 28.11.23

צפו בשיעור