חיפוש

שיעור כללי במסכת בבא קמא. בשיעור הרב תמיר עוסק בסיפורי העיזים ובדעות רב יוסף ואביי המופיעים בדף כג:. הרב מבאר את שיטות הראשונים השונות בדגש על התוספות

הרב תמיר גרנות 30.01.24

צפו בשיעור