חיפוש

בשיעור הרב נכנס לתת סוגיה בנזקי אדם - נזקי בעל מלאכה בשיעור הרב עסוק בהבדלים: בין עבודה בשכר לבין עבודה חינם, בין נזק מחמת מלאכה לבין נזק ללא קשר למלאכה ובין אומן לבין סתם אדם.

הרב תמיר גרנות 05.03.24

צפו בשיעור