חיפוש

בשיעור הרב מדבר על הסוגייה, הביא את הרשב"א וקישר אותה להיום. הרב דיבר על כך שהסוגייה נראית שולית ולא משמעותית אך אפשר ללמוד ממנה להרבה מהדינים כיום.

הרב יובל שרלו 14.11.23

צפו בשיעור