חיפוש

מה הם גדרי עשיית דין עצמית? מתוקף מה אתה יכול לנוהג כך: מהותך ניזק או כשליח בית דין?

הרב איתמר אלדר 12.03.24

צפו בשיעור