חיפוש

בשיעור הרב סוקר את שיטת פתרון סטירות הנפוצה בש"ס המכונה:"אוקימתא" (העמדה) כלומר העמדת הצדדים באופן בו הם אינם מתנגשים.

הרב יובל שרלו 19.03.24

צפו בשיעור