חיפוש

בשיעור הרב איתמר מבחין שתי הבחנות אחת מה היא ההמלכה של ראש השנה האם אנחנו ממליכים את ה' או שה' תמיד מלך מאז ומעולם . והבחנה שניה בעניין מיקום קדושת היום בתפילה במלכויות או בזכרונות וההשלכות המהותיות על עיקר עניין החג. https://bit.ly/3jtIJPB

הרב איתמר אלדר 31.08.21

צפו בשיעור